gym kela saknad otillräcklig ja vill bli vegan

igår spelades 1-800-273-8255 på gymme. ja började lipsticka å tänka på allt som gör ont. ja rymmer dit, dit ti gymme, för att glömma resten men resten finns allti där. u know. ja tänkt på hu myki skit ja kmr få av folk då ja antagligen int kommer jobba i sommar. je ne peux pas travailler. ja e fö trött. du e ung å frisk å stark, du går satan på gymme tillåme. du måst orka. måst ja. efter allt. tu as été. nous sommes été. allt e i mitt huvu men int denhär gången. du vrider å vänder på allt. i did but it ain't an illusion anymore. ne personne ici. gå ti kela å skäms. ja skäms. ja tror att vi finns. vi finns för att vara ti nytta. e du nere. get up. e du uppe. du e säkert hög, lägg bort den före maja kmr. get up get up get up. ja ska kolla på tempation island snart. fyfan va äckligt. ja grät igår, när ja såg en video av hur hönor lever å dör, fö oss fyfan. c'est fou. ja gick genom åbo å fundera på att bli djurrättsaktivist i framtiden. en aktivist lever inom mig. kelar att bli vegan, sakta men säkert. de börja visuellt, de slutförs visuellt. ja va på pride i åbo å oikeutta eläimille va på plats, visa mig någå fittit hemskt å ja blev vege. men vege e vege å int vegan. sluta lidande. ja lider me allt som lider. men int tillräckligt. int ännu. aldrig egentligen tillräcklig. int fö mig själv. int fö dig. int fö dem. vittu satan sku int ens ta emot mig. en natt googla ja hu ja blir av me min dubbelhaka. idaa köpt ja jeans som e lagade i pakistan. kanske gjorda me lidande. va gör ja. va gjord ja. va gjord vi. inget å inget som räcker till i slutändan

 

punkter e lame så ja använd några 

ja tänkt skriv lite till. de måst ut. de vet ni alla. ja menar maten ja känner skuld för ibland. ni vet såndää mat me myki socker elr fett i. de måst bort. så ja spyr. men int på dig. vafö sku ja. fast hu sjukt de än tar. ja spyr på mig själv men träffar ändå toaletten. ingen hör mig. elr så gör di. ja vill ha en massa mat som ger mig guilty feels. så ja låter bli. oftast. annars spyr ja väl lite här å där i mina tankar.

i wash my mouth but still taste you. and i feel so numb men ja känner allt på en å samma gång. du e ljuvlig å ja ha int tagi bort bilderna av dig. ja grät nästan idaa. get out of my face. avoir peur de quelque chose. rädslan blev verklighet. lost lost lost gone gone gone 

28.03.2018 kl. 21:38

ja kan int prata så ja skriver

ja vill int prata me dig ja vill int prata me dig vänd din rygg mot mig kör iväg kom int tibak kom tibak vi kan prata om dendää färgen du gillar som ja ser överallt då ja tänker på hu de sku gå om ja tar ett steg till ett till bara över gatan ja kollar int ti vänster ja kollar int ti höger marscha marscha vasee oikee du kund ha vari oikee den gula bussen kör på mig färgen du gillar så jävla myki kan ses me klara ögon kolla in i mina ögon då ja säger marscha marscha vasee oikee ja går ti vänster far du satan dit du vill 

Jag ser på henne och kollar bort lika snabbt. Textmeddelandena flyter in i varandra. Allt e desamma. Ja ser ingen skillnad på de du skriver, kan du upprepa, ja förstår int. Kan du lägga undan telefonen. Därifrån skriver du hu oroli du e fö mig. Hu du int vill oroa dig längre. Hu ja ha ändrats. Att du int kan hjälpa mig. Kolla på mig å hör mig säga att ingen annan än ja själv kan. Upprepa. Säg de då. Säg de då. Kolla på mig. Ja e lessen ja e lessen ja e lessen. Låt mig vara lite lessen. Låt mig. Ja ser på henne. Dee int som de bruka vara. Dee int tryggt. Ja kan int prata. Så ja skriver

Jag är en blandning av ledsen och arg. Jag vet att vi kunde ha varit.. så bra. Right? Jag vet vad du går igenom. Jag tar tillbaka det jag just sade. Jag har ingen aning. Men måst ja ha? Ja vill prata me dig. Men ja kan int, så ja skriver. Men int åt dig. Ja vill prata om hur ja betedde mig mot dig. Du vet, ja e sånn att ja.. då ja känner mig otrygg, förvirrad, vrider ja å vänder ja på allt du säger. Tryggt? Va då tryggt? Int va de som vi hade tryggt fö nåndera. Ja ville. Ja ville så mycket. Men de va fö sent. Ja ville jag ville. Jag vill fortfarande. Ta din tid. Ta hand om honom. Ta hand om dig själv. Men stäng int dörren framfö mig. Lämna den öppen

ha du nån gång känt alla dörrar stängas ha du nån gång tysta ner dig själv för att du vet att inget du säger sku ändra nånting ha du trott trott så starkt att ingen vill lyssna de vänder sig bort när du går mot dem kan du vara tyst nu kan du sluta må dåligt kan du hålla dig bakom dörren där på din sida så håller ja mig på min 

23.03.2018 kl. 22:40

handlingsförlamad

ja känner att ja int kan resa mig från botten känner mig bottnad nedslagen vill bli slagen för att känna smärta på andra ställen än här här i bröstkorgen vem fan säger bröstkorg int ja ja säger dee som en sten som trycker i bröste ja går tibaka ti ord ja int vill använda va e de som styr mig e ja handlingsförlamad ja läser int orden såsom ja läste dem förr me nån slags inlevelse liv livet e handlingsförlamat du vet att du vill men du kan int du står på ställe du ha int skrivi på flera månader ja känner att ja int kan resa mig från botten känner mig bottnad slå mig blå röd lila i alla färger som ja int längre ser 

hon såg inga färger log ändå 

20.01.2018 kl. 17:02

lova mig en sak lova mig att bära skammen

dansgolve e lika dirty som mina tankar då ja ser dig

vi rör oss mer elr mindre ti rytmen 

den finns in i oss, runt oss

kroppar rör sig 

ja ser på dig, vill ha dig och förstår int varför

ja ha sett dig förr men int på dehäär viise

alkohol i bloode 

vi dras ti varandra på någå sätt 

ja e nära dig 

vi svettas å vi e äckliga

men de e ja gärna me dig 

du lyfter upp mig ja lägger benen runt dig

välkommen ti min värld så här ser de ut från mitt perspektiv

ja flyger

svävar

lika snabbt drar du ner mig 

_______________________

ditt ansikte förändras

bekymrad

tårar

nu kommer de hit ti den här gatan den gatan vi står på 

bomben

hu kan du leva med att kolla henne i ögonen 

utan att bryta ihop av skammen som aldri fyller dig

________________________

ja hoppas du har morkkis hela ditt liv

ja hoppas du blir utspelad på de spele du försökt spela me mig

ska vi vara vänner ska vi ta de så långt som de går 

du ser på livet som ett spel 

du ser människor som spelpjäser

_________________________

ja slår in dörrkoden

i hopp om att du ska stå kvar utanför dörren

att du ska ta upp telefonen å ringa henne

att du på någå vis ska komma ti mig fast ja vet att du e toxic

ja vill ha dig

ja vill ha de som tar död på mig 

_________________________

men ja väljer 

människor har ett val

ja kan int göra de

_________________________

lova mig en sak lova mig att bära skammen

lova mig att bära den 

så tung

att den tvingar dig att ändras 

att tänka om 

att int bedra mig henne nån annan jävel

förlåt att ja förstörd din kväll

såren e större än så darling 

 

 

 

21.11.2017 kl. 17:57

02:23

e int en satisfying number borde ha börja skriva 02:22 nu blev den 02:24 lite bättre ändå lite jämnare siffra på någå sätt e ja nu matematisk dehää va fan int min poäng ja ha misslyckats igen me att ta tibaka mig själv ja sitter här har ångest vill dö de finns inget som vittu 02:25
17.11.2017 kl. 02:23

de va fö sent redan då

de va fö sent redan då ja satt framfö henne sa att allt va okej hadd ingen aning om att de va en illusion allt e en illusion men int att ja ser döden då ja ser tåg övergångsställen å bilen ja borde ha hoppa framför de finns inget som e fö sent gå vittu ti studenthälsan de va fö sent redan då då hon fråga mig på skalan ett ti tie hu mår du hu känns de e liive kiva vittu noo e de kiva dee bättre än förr ja tror ja klarar dehää ja sitter här i ett ganska fyrkantigt rum ja ser väggar lampor mattor en matta int flera ett tak hu många saker sku ja räkna upp fö att lugna ner mig de finns inget som lugnar ner mig ja skrev just någå skit radera typ tre rader vafö skriver ja typ dee int ett jävla ord e de va tkr du vote now on your phones fö dee där ni håller hus int här här i verkliheten ja vill int vara ta mig härifrån de va å de e fö sent att gå ti studenthälsan sitta ner å berätta vafö ja fortfarande sitter här på min säng va håller mig kvar här ja vill int vara här de va å de e fö sent de va då å dee över å här sitter vi men långt från de som va å de som nånsin kommer vara ja vet int längre va ja skriver men dee okej de int meningen att veta vart liive far liive e skrämmande vafö säger folk att di e rädda fö döden 

17.11.2017 kl. 02:11

alla vägar leder ti dehää skiten

alla vägar leder int ti rom di leder ti min kämppä här i åbo ti uppgivenhet ti grått ti mörker ti fyra väggar ja sitter lutad mot nån av di önskan om att de sku va över alla vägar leder ti dig ti dig som int borde finnas här här där ja e här i min själ som e bara mörker 

mitä kuuluu kukkuluuru ja vakna ett idaa ja vill bara dö kolla på programme 1000 ways to die sku ja testa någå av de va tkr du vote now on your phone vars skärm e lika broken som jae inuti 

där e du bakom denhää ena skärmen av alla skärmar som finns ja vill hoppa in genom den nå ut ti dig du laa upp en bild den e helt bomb babe vet du de ja just ja vi e int vi du e vi me nån annan 

låt mig gå ti slute av denhää fittit långa gatan precis som ja vill göra me oss ja vill gå snabbt utan att stanna vara där å vara över de över att ta flera steg snubbla över en liten sten skrapa upp hela satans knä bara fö dig 

 

 

 

13.11.2017 kl. 19:43

att säga nej att säga att de gör ont

efter många år av en känsla att ja måst tysta ner mig själv i situationer som dessa som dessa då man närmar sig nån som di tar på en å man tar på di de river i mig mer å mer inatt hadd ja svårt ja grät ja kunde int du acceptera de försöka lugna ner mig å gick ja känner mig ändå fittit sliten fö dehää e ett problem ja fortfarande dras me ja tystar ner mig själv ja försöker så hårt övertyga mig själv att ja vill att ja vill ha nån att de kmr att bli okej ja ligger där å önskar att de ska ta slut hu kan du veta hu kan du ja e ingen skådis å om ja e så brister de lika snabbt som de uppstod hela dendää kulissen faller ja gråter ja säger att ja måst vara ensam säg mig att ja int e ensam 

05.11.2017 kl. 13:33

introduce me to ppl like dustin introduces eleven to ppl

helt btw så e dustin min fave boiii i stranger things

04.11.2017 kl. 17:52

stranger things

från säsong 1

ja ha kolla ut säsong 2 va ska ja göra me mitt liv

04.11.2017 kl. 17:45

helvete #nanowrimo

bitch wdup du har int ens tid men de heter int att int ha tid de heter att göra tid finna plats för skriva tills fingrarna blöder are you ready naah not rly // ja borde köpa en there was an attempt stjärna halarmärke juttu eftää dehää 

31.10.2017 kl. 23:16

väntar på den daan

den daan då ja slutar vara fitti lessen uppgiven baa fö att nån ignorerar mig men va kan ja säga snubbar suger följ den accounten på ig elr någå skit ni vet va ja menar va 
30.10.2017 kl. 18:04

sä oot ku elokuva jossa ei kukaan kuole

dee int heller surprising att dee så att folk börjar prata me en vill knulla en lite elr fö den delen fittit myki va kan man nä han börjar ignorera en dee int mitt fel ja e mig själv å du e bara nån elokuva där ingen dör du e lite tråki lite fittit disappointing 

ja vet int ens om dee ignorans knappast spööken i huvu dehää e verklihet 

30.10.2017 kl. 17:56

jäbät lesboilee torilla

de va en kinda drunk dude som sluddra skrek ut lesbothan tykkää naispuolisist ja nå va kan ja säga oot oikeas ja antar de ja bara ler flinar som en liten skit tänker på då ja kysst henne småpojkarna springer skriker efter varandra ja ifrågasätter deras heterosexualitet finns någå sånt e int vi alla lite homo
11.10.2017 kl. 20:32

anna hymysi loistaa my ass

ja sku just replay en bra låt btw den heter church chase atlantic framför den ha int hört nåå av di förr men satans bra guess what nu kmr jenkki reklamen anna hymysi loistaa my ass anna paskat lentää kapitalismen lever yhä ja vakna på fel sida imorse 
10.10.2017 kl. 23:37

 

SKIT NI BEHÖVER VETA

Namnet sticker inte precis ut - Emma här hej. Jag är en förvirrad individ på 20 år. Varför Paris, vi har ju Åbo. Blivande litteraturvetare. Gult är inte fult och livet är fullt av dilemman som Emma måste tackla. Jag grubblar inte enbart. Jag skriver om böcker, livet och tabu (ni vet, sånt som är lite hysch hysch - för ingen vettig orsak, så därför tänker jag smätta hit ''sånt som en inte borde prata om''). Häng med - IT'S GONNA BE A CRAZY RIDE. 

 

 

Senaste kommentarer