handlingsförlamad

ja känner att ja int kan resa mig från botten känner mig bottnad nedslagen vill bli slagen för att känna smärta på andra ställen än här här i bröstkorgen vem fan säger bröstkorg int ja ja säger dee som en sten som trycker i bröste ja går tibaka ti ord ja int vill använda va e de som styr mig e ja handlingsförlamad ja läser int orden såsom ja läste dem förr me nån slags inlevelse liv livet e handlingsförlamat du vet att du vill men du kan int du står på ställe du ha int skrivi på flera månader ja känner att ja int kan resa mig från botten känner mig bottnad slå mig blå röd lila i alla färger som ja int längre ser 

hon såg inga färger log ändå 

Publicerad 20.01.2018 kl. 17:02

lova mig en sak lova mig att bära skammen

dansgolve e lika dirty som mina tankar då ja ser dig

vi rör oss mer elr mindre ti rytmen 

den finns in i oss, runt oss

kroppar rör sig 

ja ser på dig, vill ha dig och förstår int varför

ja ha sett dig förr men int på dehäär viise

alkohol i bloode 

vi dras ti varandra på någå sätt 

ja e nära dig 

vi svettas å vi e äckliga

men de e ja gärna me dig 

du lyfter upp mig ja lägger benen runt dig

välkommen ti min värld så här ser de ut från mitt perspektiv

ja flyger

svävar

lika snabbt drar du ner mig 

_______________________

ditt ansikte förändras

bekymrad

tårar

nu kommer de hit ti den här gatan den gatan vi står på 

bomben

hu kan du leva med att kolla henne i ögonen 

utan att bryta ihop av skammen som aldri fyller dig

________________________

ja hoppas du har morkkis hela ditt liv

ja hoppas du blir utspelad på de spele du försökt spela me mig

ska vi vara vänner ska vi ta de så långt som de går 

du ser på livet som ett spel 

du ser människor som spelpjäser

_________________________

ja slår in dörrkoden

i hopp om att du ska stå kvar utanför dörren

att du ska ta upp telefonen å ringa henne

att du på någå vis ska komma ti mig fast ja vet att du e toxic

ja vill ha dig

ja vill ha de som tar död på mig 

_________________________

men ja väljer 

människor har ett val

ja kan int göra de

_________________________

lova mig en sak lova mig att bära skammen

lova mig att bära den 

så tung

att den tvingar dig att ändras 

att tänka om 

att int bedra mig henne nån annan jävel

förlåt att ja förstörd din kväll

såren e större än så darling 

 

 

 

Publicerad 21.11.2017 kl. 17:57

02:23

e int en satisfying number borde ha börja skriva 02:22 nu blev den 02:24 lite bättre ändå lite jämnare siffra på någå sätt e ja nu matematisk dehää va fan int min poäng ja ha misslyckats igen me att ta tibaka mig själv ja sitter här har ångest vill dö de finns inget som vittu 02:25
Publicerad 17.11.2017 kl. 02:23

de va fö sent redan då

de va fö sent redan då ja satt framfö henne sa att allt va okej hadd ingen aning om att de va en illusion allt e en illusion men int att ja ser döden då ja ser tåg övergångsställen å bilen ja borde ha hoppa framför de finns inget som e fö sent gå vittu ti studenthälsan de va fö sent redan då då hon fråga mig på skalan ett ti tie hu mår du hu känns de e liive kiva vittu noo e de kiva dee bättre än förr ja tror ja klarar dehää ja sitter här i ett ganska fyrkantigt rum ja ser väggar lampor mattor en matta int flera ett tak hu många saker sku ja räkna upp fö att lugna ner mig de finns inget som lugnar ner mig ja skrev just någå skit radera typ tre rader vafö skriver ja typ dee int ett jävla ord e de va tkr du vote now on your phones fö dee där ni håller hus int här här i verkliheten ja vill int vara ta mig härifrån de va å de e fö sent att gå ti studenthälsan sitta ner å berätta vafö ja fortfarande sitter här på min säng va håller mig kvar här ja vill int vara här de va å de e fö sent de va då å dee över å här sitter vi men långt från de som va å de som nånsin kommer vara ja vet int längre va ja skriver men dee okej de int meningen att veta vart liive far liive e skrämmande vafö säger folk att di e rädda fö döden 

Publicerad 17.11.2017 kl. 02:11

alla vägar leder ti dehää skiten

alla vägar leder int ti rom di leder ti min kämppä här i åbo ti uppgivenhet ti grått ti mörker ti fyra väggar ja sitter lutad mot nån av di önskan om att de sku va över alla vägar leder ti dig ti dig som int borde finnas här här där ja e här i min själ som e bara mörker 

mitä kuuluu kukkuluuru ja vakna ett idaa ja vill bara dö kolla på programme 1000 ways to die sku ja testa någå av de va tkr du vote now on your phone vars skärm e lika broken som jae inuti 

där e du bakom denhää ena skärmen av alla skärmar som finns ja vill hoppa in genom den nå ut ti dig du laa upp en bild den e helt bomb babe vet du de ja just ja vi e int vi du e vi me nån annan 

låt mig gå ti slute av denhää fittit långa gatan precis som ja vill göra me oss ja vill gå snabbt utan att stanna vara där å vara över de över att ta flera steg snubbla över en liten sten skrapa upp hela satans knä bara fö dig 

 

 

 

Publicerad 13.11.2017 kl. 19:43

att säga nej att säga att de gör ont

efter många år av en känsla att ja måst tysta ner mig själv i situationer som dessa som dessa då man närmar sig nån som di tar på en å man tar på di de river i mig mer å mer inatt hadd ja svårt ja grät ja kunde int du acceptera de försöka lugna ner mig å gick ja känner mig ändå fittit sliten fö dehää e ett problem ja fortfarande dras me ja tystar ner mig själv ja försöker så hårt övertyga mig själv att ja vill att ja vill ha nån att de kmr att bli okej ja ligger där å önskar att de ska ta slut hu kan du veta hu kan du ja e ingen skådis å om ja e så brister de lika snabbt som de uppstod hela dendää kulissen faller ja gråter ja säger att ja måst vara ensam säg mig att ja int e ensam 

Publicerad 05.11.2017 kl. 13:33

introduce me to ppl like dustin introduces eleven to ppl

helt btw så e dustin min fave boiii i stranger things

Publicerad 04.11.2017 kl. 17:52

stranger things

från säsong 1

ja ha kolla ut säsong 2 va ska ja göra me mitt liv

Publicerad 04.11.2017 kl. 17:45

helvete #nanowrimo

bitch wdup du har int ens tid men de heter int att int ha tid de heter att göra tid finna plats för skriva tills fingrarna blöder are you ready naah not rly // ja borde köpa en there was an attempt stjärna halarmärke juttu eftää dehää 

Publicerad 31.10.2017 kl. 23:16

väntar på den daan

den daan då ja slutar vara fitti lessen uppgiven baa fö att nån ignorerar mig men va kan ja säga snubbar suger följ den accounten på ig elr någå skit ni vet va ja menar va 
Publicerad 30.10.2017 kl. 18:04

sä oot ku elokuva jossa ei kukaan kuole

dee int heller surprising att dee så att folk börjar prata me en vill knulla en lite elr fö den delen fittit myki va kan man nä han börjar ignorera en dee int mitt fel ja e mig själv å du e bara nån elokuva där ingen dör du e lite tråki lite fittit disappointing 

ja vet int ens om dee ignorans knappast spööken i huvu dehää e verklihet 

Publicerad 30.10.2017 kl. 17:56

jäbät lesboilee torilla

de va en kinda drunk dude som sluddra skrek ut lesbothan tykkää naispuolisist ja nå va kan ja säga oot oikeas ja antar de ja bara ler flinar som en liten skit tänker på då ja kysst henne småpojkarna springer skriker efter varandra ja ifrågasätter deras heterosexualitet finns någå sånt e int vi alla lite homo
Publicerad 11.10.2017 kl. 20:32

anna hymysi loistaa my ass

ja sku just replay en bra låt btw den heter church chase atlantic framför den ha int hört nåå av di förr men satans bra guess what nu kmr jenkki reklamen anna hymysi loistaa my ass anna paskat lentää kapitalismen lever yhä ja vakna på fel sida imorse 
Publicerad 10.10.2017 kl. 23:37

mitt huvu säger att du int bryr dig

ja väntar tills du ska bry dig kollar konstant på telefonen men va e de ja egentligen kollar ner på min kropp som e äckli om int ja vill ha den nu vafö sku du men de handlar int om de vittu de handlar om soul men ser du int den finns den int finns int ja bullshit att du int hinner ses man har int tid man finner å gör tid 
Publicerad 10.10.2017 kl. 23:25

lilla my kör sitt race

liive e oklart ja ser ändå på någå sätt de framför mig hu ja vill leva mitt liv ja e lilla my allti vari lilla my gör som hon själv vill lever int fö att behaga andra ja googla just att behaga fö att vara säker på orde ja hitta noo rätt ord de första ja ser att behaga andra kan bli vår undergång 

de finns en uppfattning om förväntning syn på hu liive ska vara vår sociala verklighet e konstruerad ja vill bli ifrågasatt varför ja svarar på din fråga ja tänker int göra som du behagar fast du egentligen vill ha mig dit du själv e samhälle kan int få mig att köpa en bil då ja int vill va e ett egnahemshus väggar efter väggar som vi fyller me alltfö myki skit prylar som vi tror fyller tomheten inom oss netflix n chill tolka de som du vill kolla på minimalism på netflix gå kursen djuren i litteraturen vafö e ja vege ifrågasätt bara ja svarar egentligen e ja trött på frågor du sköter ditt å ja sköter mitt beware of the structures don't be a blind piece of shit lev du ditt ja lever mitt samhälle försöker dra dig dit du egentligen int vill öppna ögonen före di stängs de försent då 

ja börjar inse vilka e viktiga va e viktigt i liive skjut undan materialism kapitalism rasism sexism se framför dig alla härliga människor som int kan jämföras me guld vem fan säger att nån e guldvärd guld e materiellt du e en människa with a beating heart ja älskar er mer än ni vet 

ja lever fö äventyr smärta i hjärta muskel själen lite överallt lycka e också konstruerat kanske de löser sig upplevelse minnen tillsammans me er ni som ser mig fö den ja e å accepterar de

ja ha nyligen tänkt på ''bomber'' som ja ha släppt i mitt liv satan vilket jävla liv de blir ja e ateist jesus vem e de ja tkr om flickor nåmen int e de någå fel me att tycka om sina vänner nää sidu ja vill mellan benen på di va satan sku du göra mellan benen på en tjej va kan man göö me EN TJEJ ja svarar myki ler lite precis som lilla my då hon ha kommi på ett bra hyss ja hyssar runt ja dee ja lever för snart e lilla my på min hud inked fo life släkting sad for life 

Publicerad 10.10.2017 kl. 20:11

 

SKIT NI BEHÖVER VETA

Namnet sticker inte precis ut - Emma här hej. Jag är en förvirrad individ på 20 år. Varför Paris, vi har ju Åbo. Blivande litteraturvetare. Gult är inte fult och livet är fullt av dilemman som Emma måste tackla. Jag grubblar inte enbart. Jag skriver om böcker, livet och tabu (ni vet, sånt som är lite hysch hysch - för ingen vettig orsak, så därför tänker jag smätta hit ''sånt som en inte borde prata om''). Häng med - IT'S GONNA BE A CRAZY RIDE.